International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
Small Business Program

โปรแกรม ISO 9000 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Quote-Buttonปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของเพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ อิงค์ คือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนหน่วยที่สร้าง รากฐานที่มั่นคงให้กับเรา ณ ปัจจุบัน PJR เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการให้บริการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ เราทุ่มเท ในการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กของเรา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในอันที่พัฒนาลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กของ เรา PJR ได้สร้างข้อได้เปรียบที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ

 • เรามีผู้ตรวจประเมินผู้ชำนาญการอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน แม้จะเป็นลูกค้าที่มีขนาดองค์กรเล็กที่สุด (มีพนักงานเพียง 1-2 คน)
 • เรามีบุคลากรผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจประเมินโดยเฉพาะเพื่อทำการจัดทำหรือกำหนดตารางการตรวจประเมินและตอบ คำถาม/ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามทุกเรื่องกับสำนักงานของบริษัทของเราผ่าน เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
 • เรามีบุคลากรด้านเทคนิคและคณะกรรมการบริหารที่จะคอยตอบคำถามด้านเทคนิคใดๆ ที่ลูกค้าของเราอาจต้องการทราบ
 • เราจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ฟรีทุกเดือน และสามารถดูข้อมูลการฝึกอบรมรวมถึงเอกสารการฝึกอบรม ย้อนหลังได้
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

โบรชัวร์โปรแกรม ISO 9000 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เหตุใดธุรกิจของท่านจึงควรเลือกใช้บริการของ PJR?

 • PJR เข้าใจในความยากลำบากของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เรามักได้ยินตลอดเวลาว่า “มาตรฐาน ISO 9001 เป็น เหมือนฝันร้าย! มีงานต้องทำเยอะมาก! “เป้าหมายของเรา คือ การทำให้การรับรองระบบมีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ตรวจประเมินของPJR มีความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจขนาดเล็ก ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร และมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร อย่างไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจต้องบริหารจัดการ
 • ผู้ตรวจประเมินของPJR เป็นผู้ที่คิดนอกกรอบเสมอ และยินดีที่จะยอมรับวิธีที่แตกต่างกันในการที่จะดำเนินการให้บรรลุถึง ข้อกำหนดของมาตรฐาน
 • PJR จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ฟรีทุกเดือน
 • PJR ดำเนินการตรวจประเมินติดตามผลบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยกำหนดเป้าหมายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการ ปรับปรุงระบบของพวกเขา
 • ผู้ตรวจประเมินของ PJR คือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง พวกเขามีความเข้าใจอย่างดีว่าพนักงานในส่วนที่ใช้แรงงานในธุรกิจขนาด เล็กมักจะมีความเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน
 • PJR จะให้หนังสือแสดงการรอการจดทะเบียนรับรองระบบแก่ลูกค้า เมื่อมีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนรับรอง ระบบ ซึ่งเอกสารนี้สามารถใช้เพื่อการสื่อสารได้ว่าองค์กรนั้นๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานระบบ
 • PJR คำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่เสมอ และเราพยายามที่จะช่วยลูกค้าประหยัดเงินและค่าใช้จ่ายๆในทุกทาง
 • PJR มีตัวเลือกให้แก่ลูกค้าในการดำเนินการตรวจประเมินระยะที่ 1 ให้เป็นแบบ “นอกสถานประกอบการ (offsite)” เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • PJR จะกำหนดให้มีผู้จัดการโครงการเพื่อทำหน้าที่มองหาและจัดหาประโยชน์สูงสุดให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และเราจะให้ เวลาในการทำความรู้จักกับธุรกิจของท่าน

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กรุณาติดต่อเราที่โทร. 0-2653-2277