International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
OHSAS 18001

OHSAS 18001 คืออะไร?

OHSAS ย่อมาจาก Occupational Health and Safety Assessment Series. ในเดือนเมษายน 1999 สถาบันมาตรฐานของอังกฤษออกข้อกำหนดซึ่งเรียกว่า OHSAS 18001. OHSAS 18001 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลกที่ให้มีโครงร่างทั่วไปที่ เข้าใจได้สำหรับการจัดการปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ

สืบเนื่องมาจาก BS 8800 และมาตรฐานของภาคเอกชนและมาตรฐานระดับชาติ OHSAS 18001 สามารถใช้ได้กับองค์กรใดๆ เพื่อส่งเสริมวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน รูปแบบของมันเทียบเท่ากับ ISO 9001 และ 14001 ขณะนี้ผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบทั้งหลายกำลังทดสอบแบบโครงสร้างให้เหมือนกันสำหรับการตรวจประเมินและการจดทะเบียนรับรองระบบ OHSAS 18001

ปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากที่สนใจในการขอจดทะเบียนรับรองระบบตามข้อกำหนดเฉพาะนี้ เนื่องจากพวกเขาเข้าใจดีว่ามันจะให้ประโยชน์หลายประการ ซึ่งรวมถึง:

  • การสร้างความมั่นใจว่ามีการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  • แสดงให้หน่วยงานทางกฎหมายเห็นว่าองค์กรมีความจริงจังต่อประเด็นนี้
  • มีแนวโน้มที่จะได้อัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่า โดยแสดงให้บริษัทประกันภัยเห็นว่าองค์กรได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

PJR ได้รับการรับรองระบบงานจาก UKAS ให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับรองระบบตามมาตรฐาน OHSAS 18001 ให้แก่องค์กรลูกค้าได้